liikehdintää
Insinöörisuunnittelun ja arkkitehtuurin eroja kuvaa parhaiten näkökulma. Insinööritieteissä näkökulma…