Malminkatu 28, 00100 Helsinki / 010 2020 110 / info@liike.eu

Nettisivuille.jpg

Liike

LIIKE on aate, suunta ja ideologia. Meistä hyvä ympäristö ei rakennu vahingossa

Seuraamme yhteiskunnan tarpeita ja muutosta ja kehitämme muutostarpeiden vaatimuksia vastaavaa arkkitehtuuria ja tiloja.
Kehittämme olemassa olevaa rakennettua ympäristöä. Tapoja toimia ja tehdä työtä, paikkoja ja tiloja, joissa asua, viihtyä, huolehtia itsestämme ja toisista, kehittää, keksiä ja aikaansaada.
Kehittäminen on muutosta. Muutoksessa korostuu käyttötarkoitus ja tarve, puitteet ja vaatimukset sekä toimintaympäristö ja konteksti. Demogfafia, työn tekemisen tavat ja digitalisuuden mahdollistama liikkuvuus muuttaa maailmaa.
Vanha ole mielekästä pitää väkisin käytössä, eikä muutoksia syytä lykätä loputtomasti. Aikanaan erinomainen voi muuttua rasitteeksi, jos ratkaisut eivät enää puhuttele. Merkitykselliset tilat, ympäristöt, rakennukset ja kiinteistöt sitoutuvat aina kontekstiinsa, oli kyse taloudellisesta, käyttötarkoituksesta tai kaupunkirakenteesta.

Filosofia ja toimintatapa

Muuttaaksemme maailmaa haluttuun suuntaan selvitämme olemassa olevan mahdollisuuksia, tarkkailemme mihin suuntaan maailma on muuttumassa ja miten sitä muutetaan.
Osaamisen, näkemyksen ja kokemuksen turvin paikallistamme kehittämismahdollisuuksia, sitä mitä kannattaa tehdä ja miten ja tarvittaessa senkin, milloin on parasta jättää muuttamatta sitä mikä ei muutoksesta parane.
Toimintatapaamme kuvailee halu oppia, asiakkaan tavoitteisiin ja hankkeisiin sitoutuminen, vuorovaikutteinen keskustelu, nöyrä asenne ja omaan rooliin perustuva projektijohtaminen.
Toimintamme tähtää siihen, että tuotamme laadukasta, olennaiseen keskittyvää arkkitehtuuria, yksinkertaisuutta ja kustannustehokkuutta asiakkaidemme tarpeisiin ja luomme uutta mahdollistavia kehityshankkeita.

Inhimillisyys

Teemme tiloja ihmisille. Suunnittelu ja hankekehitys perustuu kokonaisuuksien hahmottamiseen ja ymmärtämiseen. Kokonaisuuden hallinta edellyttää kontekstin, toiminnan ja edellytysten hallintaa ja näiden inhimillistä painotusta.

Rohkeus

Uskallamme arvioida avoimin silmin ympäröivää maailmaa ja sen muutosta. Suhtaudumme muutokseen ja sen mahdollisuuksiin avoimesti.

Laatu

Oman tekemisen ja suunnitteluratkaisujen lähtökohtana on laatu. Rakennetun ympäristön laatu vaikuttaa yksilöiden hyvinvointiin ja kansalliseen kilpailukykyyn. Tarpeiden ja toimintojen muuttuminen huomioidaan parhaiten laatutason ylläpidolla ja muutosratkaisujen innovatiivisuudella. Tätä varten opimme asiakkailta, yhteistyökumppaneilta ja sidosryhmiltä kaikissa yhteyksissä.